Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7
Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10 Zadanie 11 Zadanie 12 Zadanie 13 Zadanie 14
Funkcja jeżeliPrzykłady formuł
PRACA KLASOWA

PRACA KLASOWA 2

PRACA KLASOWA 3